آیا صنایع دیجیتال تامین میوه به داد صنایع تبدیلی می رسد؟

8

یکی از اولویت‌هایی که به رشد شتابان اقتصادی در حوزه کشاورزی کمک می‌کند، شناسایی زنجیره‌هاست. صنایع تبدیلی به عنوان یک حلقه مهم این روزها درگیر برخی مشکلات مختلف شده است.

در این ویدئو کوتاه به بررسی وضعیت این صنایع و مشکل تأمین محصول پرداخته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد