ابلاغ بخشنامه فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی

16

فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات، جهت بهره مندی از معافیت مالیات بر درآمد فروش سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت؛ با پیگیری های مستمر همکاران این دفتر و همکاری مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۴مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صمت را به همراه محصولات آنها جهت بهره مندی از معافیت مالیات بر درآمد موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

فرزاد اسماعیل زاده در تشریح بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفت؛ با توجه به ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در سه سال گذشته، بخشنامه سال مالی ۹۸ علاوه بر فهرست کلی ۲۱۹ شرکت دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری، فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید درسال ۱۳۹۸به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری نیز در این بخشنامه ضمیمه شده تا ممیزان مالیاتی بتوانند با کمترین مشکل معافیت مالیاتی این واحدها را اعمال کنند.

اسماعیل زاده گفت؛ بر اساس ابن بخشنامه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارائه دهنده خدمات نرم افزاری اطلاق شده که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند.

گفتنی است، فهرست شرکتهای حائز شرایط سالانه توسط دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صمت به عنوان مرجع صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تهیه و پس از تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت ابلاغ بخشنامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد.

متن بخشنامه و فهرست محصولات شرکت های دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی سال مالی ۹۸، علاوه بر پیوست این خبر، از لینک مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/1/132/5039 و سامانه صدور این پروانه به نشانی http://amarsanat.behinyab.ir/software نیز قابل دسترس می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد