افزایش ۱۳۳ درصدی قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۸

11

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، ٢٩۵,٢ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧(برابر با ١۶٢.٢ درصد) حدود ١٣٣ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده است که پس از بررسی های به عمل آمده، سال ١٣٩۵ به عنوان سال پایه جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩۵ (سال پایه جدید) ارائه می شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد.

نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه ‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می شود. برای محاسبه شاخص  سال ١٣٩٨ از داده های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. از این رو نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم سالانه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، ٢٩۵,٢ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧(برابر با ١۶٢.٢ درصد) حدود ١٣٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­های دلاری نیز در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، ٣٠.٣ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧ (برابر با ٢٠.۴ درصد) حدود ١٠ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم در بخش ریالی مربوط به گروه « چربى ها و روغن حیوانی و …» (١,۶ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ادوات برقى، اجزاء و…» (۴٢٩.٩ درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد