افزایش ۲ دهم درصدی فاصله تورمی دهک های هزینه ای در دی ماه ۹۹

9

مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در دی ماه جاری به ٩,۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٣ درصد) ۲ دهم واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٣٩٩ برابر ٣٢,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٣٩٩ برابر ٣٢,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٨.۵ درصد برای دهک دهم تا ٣٢.٨ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢۶.٩ درصد برای دهک اول تا ۴٢.١ درصد برای دهک دهم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد