الگوی پاسخ دهی سازمان ها به شیوع ویروس کرونا و چالش های آتی

22

برای بسیاری از مدیران شیوع ویروس کرونا بحرانی است که با دیگر تجربیات آنها در سال های اخیر تفاوتی جدی دارد، پنج فعالیت در حوزه رهبری وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا پاسخی اثربخش برای رهبری در دوره شیوع کرونا داشته باشیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد