ایجاد وحدت رویه برای محاسبه حق بیمه قراردادهای بخش خصوصی با شرکت‌های توزیع برق

۹۷

نشست  نمایندگان سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان، انجمن صنفی پیمانکاران برق، شرکت توزیع برق شهرستان  و اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با دستور کار بررسی بند ۸ صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از سندیکای برق استان اصفهان ،براساس بررسی‌های انجام شده در جلسه و موافقت اعضای حاضر، حق بیمه کارکنان شاغل در پروژ‌های انتقال نیرو و برق‌رسانی به کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق که طبق مفاد پیمان و صورت وضعیت کارکرد، تهیه مصالح و تجهیزات و فهرست منضم به دستورالعمل ۱۰۵۱۳۷/۵۰۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۸۰ به عهده پیمانکار باشد، براساس دستورالعمل یادشده محاسبه و بر همین مبنا مبلغ تجهیزات (تا سقف ۵۰ درصد ناخالص کارکرد) از شمول کسر حق بیمه معاف و مابقی کارکرد با مآخذ ۷ درصد محاسبه می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد