بررسی اهمیت کریدور جنوب به شمال در رشد اقتصادی اصفهان

اولین برنامه تصویری شاخص اقتصاد منتشر شد

۱۶۷

در اولین برنامه تصویری شاخص اقتصاد به بررسی موضوع اهمیت کریدور جنوب به شمال در رشد اقتصادی اصفهان پرداخته ایم. این روزها با توجه به تنش های اخیر میان ایران و آذربایجان جاده ترانزیتی جنوب به شمال مورد توجه قرار گرفته است.

با ما در پایگاه رسانه ای شاخص اقتصاد همراه باشید
iei724.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد