بررسی فرصت های تجارت بین الملل با کشور فرانسه

5

امروزه تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری محسوب می شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه زمینه بهبود رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند و افزایش ارزش افزوده محصولات، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه خواهد داشت. در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای جهانی را بیش از پیش آشکار می سازد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی شاخص اقصاد، واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بر آن شده تا پتانسیل های صادراتی استان و ایران را در زمینه نیازهای عمده وارداتی به سایر کشورها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

گزارش پیشرو، نتیجه بررسی نیازهای عمده وارداتی کشور فرانسه و واکاوی زمینه های صادراتی آن ها در استان و ایران است که

نهایتا به فهرستی از کالاها براساس کد کالایی ۶ رقمی منتج می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

فرانسه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد