تاکید نایب رئیس اتاق ایران براستفاده از تجارب اتاق اصفهان درسطح ملی

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از پارلمان بخش خصوصی اصفهان بازدید کرد.

۲۳
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این بازدید که باحضور هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت، محمدرضاانصاری ضمن تاکید بر نقش موثرپارلمان بخش خصوصی اصفهان، از رویکرد جدید دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق اصفهان تقدیر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران توجه ویژه و عملی به توسعه پایدار به ویژه تربیت و توانمندسازی نیروهای مورد نیاز بخش‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی را از اقدامات ارزشمند و قابل تقدیر پارلمان بخش خصوصی اصفهان در زمینه بهبود محیط کسب و کار استان دانست و خواستار استفاده از این تجارب ارزشمند در سطح ملی شد.
در این بازدید پس از تشریح طرح برگزیده ساختمان تجارت جهانی اصفهان، انصاری بر ضرورت تأسیس این ساختمان در قطب صنعتی کشور تاکید نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد