تسهیلات جدید گمرک برای ترخیص کالا

8

معاون فنی و امور گمرکی بخشنامه تسهیلات جدید گمرکی در خصوص موارد مرتبط با مهلت اعتبار ثبت سفارش برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای موجود در بنادر را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از گمرک، مهرداد جمالی ارونقی در بخشنامه تسهیلات جدید گمرکی با تاکید بر پنج مورد اعلام کرده است: درخصوص کالاهای وارداتی که در زمان اعتبار ثبت سفارش، دارای قبض انبار باشند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی با رعایت سایر مقررات، بدون تمدید ثبت سفارش، بلامانع است.

جهت اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی گروه یک، نیازی به ارائه ثبت سفارش معتبر از نظر مهلت اعتبار نبوده و با رعایت سایر مقررات، ثبت سفارش کالاهای مذکور، نیازی به تمدید ندارد.چنانچه در زمان اظهار کالای وارداتی به گمرک، ثبت سفارش معتبر بوده و پس از اظهار، در حین انجام تشریفات گمرکی یا زمان خروج کالا، مهلت اعتبار ثبت سفارش مزبور به اتمام برسد، جهت ترخیص قطعی کالا با رعایت سایر مقررات، نیاز به تمدید ثبت سفارش نیست.

چنانچه برای ثبت سفارش کالای واردات قطعی، کد رهگیری بانک یا اعلامیۀ تأمین ارز صادر شود اما مهلت اعتبار ثبت سفارش مذکور به پایان برسد، جهت اظهار  انجام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا، نیاز به تمدید ثبت سفارش اشاره شده نیست با توجه به لزوم کنترل ثبت سفارش کالاهای ترانزیتی که به منظور واردات قطعی، از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی، تحت رویه ترانزیت (عبور)، در تردد هستند، چنانچه ثبت سفارش ارائه شده به گمرک مبدأ معتبر نباشد، نیازی به تمدید ثبت سفارش در گمرک مزبور نبوده و ضمن ادامه مسیر کالا، توجه لازم به گمرک مقصد در این خصوص داده شود

مفاد بخشنامۀ ابلاغ شده درخصوص ثبت سفارش های خودرو، کالاهای ممنوعه گروه ۴ و کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال (گروه ۲۷)، قابلیت اجرا ندارد، همچنین باید توجه داشت اگر در مصوبه ای، مهلت ترخیص کالا تصریح شده باشد رعایت این مهلت برای ترخیص با رعایت سایر مقررات مربوطه الزامی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد