تشریح سناریوهای فضای کسب و کار استان اصفهان تا افق ۱۴۰۸

۱۱

در بیست و یکمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان، سناریوهای فضای کسب و کار استان اصفهان تا افق ۱۴۰۸تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان جلسه کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هدف از تدوین سناریوهای فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰۸را  شناسایی عوامل موثر بر بهبود مستمر فضای کسب و کار استان به منظور ارائه پیشنهادات به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان استان بیان کرد.

محمدرضا قاسمی تاکید کرد در طرح مذکور فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است نه شاخص‌های آن و این دو دقیقا بر یکدیگر منطبق نیست. در مطالعه آینده نگاری توسعه استان در نهایت ۱۲ عامل اثرگذار بر توسعه استخراج شد که یکی از آنها فضای کسب و کار بود و بر این اساس سازمان تصمیم گرفت که با همکاری بخش خصوصی و دانشگاه به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر کسب و کارها پرداخته و مشخص کند کسب و کارها تا ۱۴۰۸ با چه سناریویی روبرو خواهند بود.همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این طرح نقش تسهیلگر داشته تا با استفاده از نظر خبرگان علاقه‌مند به مباحث آینده‌نگری و آشنا به فضای کسب و کار برای تدوین این سناریو استفاده نماید.

زهرا زمانی مدیر واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: پروژه سناریوهای فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰۸ توسط مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با همکاری اتاق بازرگانی، خبرگان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.وی هدف از برگزاری این جلسه را آگاهی فعالان اقتصادی از دستاوردهای این طرح وزین بیان و تصریح کرد: علی‌رغم نوسانات شاخص فضای کسب و کار استان طی سال‌های اخیر و بهبود رتبه استان در این شاخص از ۲۸ در زمستان ۱۳۹۸ به رتبه ۹ در زمستان ۱۴۰۰ هنوز با جایگاه ایده‌آل فاصله داریم و امید است با استفاده از نتایج این طرح چشمانداز واضحی برای اقتصاد استان ترسیم شود.

همچنین رفیعی از تسهیلگران سناریوهای فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰۸ضمن بیان اینکه مطالعه این طرح از سال ۹۸ آغاز شد افزود: از ۱۷۲ عامل موثر بر فضای کسب و کار، ۶۵ عامل احصا و پایش شد که در نهایت ۸ عامل کلیدی حکمرانی خوب، ثبات قوانین و راهبردهای کلان کشور، تعاملات بین‌المللی سیاسی و غیر سیاسی، تورم انتظاری، تقدم سیاست بر اقتصاد، نظام مالیاتی، نظام بانکی و بسط و توسعه فضای مجازی به عنوان عوامل موثر بر فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰۸ معرفی شد.

در ادامه این جلسه تسهیلگران و فعالان اقتصادی به بیان نظرات و سوالات خود در خصوص این طرح پرداختند و مقرر شد طرح پژوهشی مشترکی توسط اتاق بازرگانی اصفهان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تبیین سیاست‌ها و استراتژی‌های کسب و کار برای دستیابی به آینده مطلوب فضای کسب و کار تعریف شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد