جمعیت پیر؛ بزرگترین چالش اقتصادی ناشناخته

17

پیامدهای کاهش جمعیت بر رشد اقتصادی چیست؟

در قسمت اول ویدئویی با عنوان «بحران ناشناخته» با اثرات بحران جمعیت بر حوزه اقتصاد در یکی از پیشرفته ترین کشورهای اقتصادی جهان آشنا شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد