رئیس جدید بانک مرکزی با غول تورم سرشاخ می شود؟

۱۲۴
رئیس کل جدید بانک مرکزی معتقد است یکی از موضوعات موثر در جهت تقویت پول ملی، نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است. باید دید او می تواند با غول تورم به عنوان نقطه تمرکز انتظار مردم از بانک مرکزی موفق عمل کند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد