رشد ۴۴.۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق در تابستان ۹۹

11

 

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان سال ١٣٩٩ به عدد۱۹۳.۵۷ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣۴,٣٢)، ۴۴.١ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٢.٧٠ (نرخ تورم سالانه)، می­ باشد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی شاخص اقتصاد از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل تابستان سال ١٣٩٩ به عدد ١٨٧,٢٢رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٢٨.٧٢)، ۴۵.۴۴ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١٧.۴۵ (میانگین تورم سالانه)، می باشد.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل تابستان سال ١٣٩٩ به عدد ١٩٠,٠٧ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٣٠.٩٧)، ۴۵.١٢ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان بار، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٣.٩٣ (میانگین تورم سالانه)، می­باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل تابستان سال ١٣٩٩ به عدد ٢٠٨,٠١ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١۴٧.٧١)، ۴٠.٨٢ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم ­بار در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، ٢۴.۴۶ می باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

برق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.