رونق تولید با تدوین قوانین تشویقی به جای آمره

یادداشت؛ محمدهادی محسنی مشاور قانون کار و امور اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان

۲۵

شاخص اقتصاد – در دنیای امروز عمده مراودات اقتصادی و اجتماعی در بستر تولید تعریف می شود و کارآفرینان بطور مستقیم

وغیرمستقیم از عناصر شکل دهنده یک جامعه توانمند محسوب می شوند.

بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و تعابیری که از آن شده دولت با هدف جذب توان و سرمایه بخش خصوصی و با تدوین قوانین تشویقی بجای قوانین آمره و حمایتهای لازم، بایستی بگونه ای عمل کند تا سود آورترین کارها در کشور،سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی باشد تا بخش خصوصی منجمله شرکت های تعاونی، به جای فاصله گرفتن از آن با اشتیاق در جهت توسعه و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی اقدام نماید و بتدریج خصوصی سازی

واقعی شکل پذیرد.

ارتقای تولید ملی بدون توجه به مشکلات موجود در رشد داخلی و رفع این مشکلات امکان پذیر نمی باشد و آسیب شناسی جامعه کار وتولیدو شناسایی موانع فرا روی تعاون گران، اولین گام در راه مانع زدایی و تسهیل سرمایه گذاری است.

لذا در راستای نیل به تحقق شعار فوق، بایستی ضمن شناسایی مشکلات پیش روی تولید در جهت رفع آنها نیز

اقدامات موثر وعاجلی انجام داد.

مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی را می توان در سه گروه تقسیم بندی نمود:

۱- مشکلات ساختاری ۲- مشکلات سیاستگذاری ۳- مشکلات هماهنگی و اجرایی –

اقدامات لازم برای حل مشکلات ساختاری

بهببود فضای کسب و کار

ثبات در سیستم های اقتصادی (وجود ثبات مهمتر ازماهیت سیاست است (

رفع موانع شرایط خارجی و تحریم

رفع موانع ناشی از عدم هماهنگی

نهادهای مالی و اعتباری

رفع موانع ناشی از قاچاق کالا و واردات بی رویه

رفع موانع صادرات تولید داخلی

رفع موانع ناشی از نبود اطمینان به سرمایه گذاری

اقتصاد مبتنی بر کارایی و بهره وری از طریق ارتقاء فرهنگ کار

اقدامات لازم برای رفع مشکلات سیاست گذاری

تامین نقدینگی سالم برای واحدهای تولیدی

تعیین خط مشی ثابت و پایدار ادارات و موسسات دولتی در ارتباط با واحدهای تولیدی

خصوصی سازی واقعی و اجرای اصل ۴۴ با مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری های کلان و تخصصی

اقدامات لازم برای رفع مشکلات اجرایی

یکسان سازی نرخ ارز

حمایت هوشمند از تولیدات گمرکی

جبران هزینه های ناشی از تحریم

کاهش هزینه های مربوط به زیرساخت های واحدهای تولیدی و صنعتی

شناسایی مزیت های هر استان

تقویت حوزه تعاون و اجرایی کردن اصل ۴۴ دراین حوزه

ارتقاء سطح کیفی تولیدات ایرانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد