سازگار کردن یادگیری در محل کار با شرایط دوران ویروس کرونا

38

با شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان، میلیون ها نفر با آشفتگی به دنبال آن برآمدند تا علاوه بر پذیرش شرایط پیش آمده تهدیدها را به فرصتی برای یادگیری بخصوص در محل کار تبدیل کنند.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، این شرایط اگر چه برای بسیاری سخت و طاقت فرسا شد، اما کسب تجربه جدید و تحمیل شرایط از رعایت فاصله اجتماعی تا دور کاری و یا حتی در خانه ماندن و یافتن راهی برای کسب درآمد با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای و فضای مجازی و آشنایی با بازارهای سرمایه ای از جمله بورس، یادگیری های جدید زندگی، خریدهای اینترنتی، توسعه کارها به صورت فردی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین در تجارت از جمله این راهها بود.

شیوع این ویروس همچنین یاد داد که مدیران نمی توانند پرورش توانایی ها را متوقف کنند. در این دوران یادگیری مجازی حرف اول را می زند و برخی از روش ها و استراتژی ها می توانند مفید باشند.

علاوه بر گام های تاکتیکی، تمهیدات استراتژیکی مثل بررسی استراتژی های یادگیری دیجیتال جایگزین هم وجود دارند که مدیران می توانند در دوره فاصله گذاری اجتماعی تدوین کنند. توانایی های یادگیری قدرتمندتر حاصل یادگیری در این دوره هاست.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را مطالعه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد