فرصت‌های اقتصادی یک انتظار ۱۵ ساله

۵۰
هرچند سازمان همکاری شانگهای عمدتاً ماهیت امنیتی و سیاسی دارد اما به گفته کارشناسان عضویت دائم فرصت خوبی است تا نشانه های توسعه تجاری و افزایش صادرات تحقق یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد