قدردانی وزرای اقتصاد و کشور از رئیس اتاق بازرگانی اصفهان برای کسب رتبه برتر کشوری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

15

وزرای اقتصاد و کشور در نامه ای خطاب به “مسعود گلشیرازی” رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، کسب رتبه برتر کشوری این استان را در ارزیابی شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به وی تبریک گفتند.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، در نامه “فرهاد دژپسند” وزیر اقتصاد و دارایی و “عبدالرضا رحمانی فضلی” وزیر کشور آمده است: ضمن عرض تبریک به مناسبت کسب رتبه برتر و ارزیابی شوراهای استانی “گفت و گوی دولت و بخش خصوصی” مراتب سپاس و قدردانی خود را از رحمات ارزشمند و صادقانه حضرتعالی و همکاران محترم آن استان در پیشبرد اهداف شورای استانی تقدیم می داریم.

در ادامه این نامه ابراز امیدواری شده است با استمرار عملکرد مناسب شورای گفت و گو در آن استان، شاهد بهبود محیط کسب و کار کشور و تسهیل زمینه فعالیت بنگاه های اقتصادی باشیم.

در بررسی عملکرد شوراها از سوی اتاق بازرگانی ایران و وزارت کشور، شاخص‌های متعددی از جمله ترتیب برگزاری جلسات، طرح موضوع‌ و دستورجلسه‌ها که شامل مولفه‌هایی همچون موضوع اقتصادی، استمرار و نظم کارگروه‌های تخصصی (کارشناسی)، تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، لحاظ تصمیم‌های استانی، پیگیری اجرای مصوبه‌ها، موضوع‌های پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر که بر اساس مولفه‌هایی همچون داشتن مصوبه‌هایی با ماهیت ملی و فراگیر و کیفیت گزارش‌های کارشناسی، لحاظ شده است.

توانمندسازی دبیرخانه شورای استان، ارتباط با سایر شوراهای استانی، همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی، انتشار به هنگام مصوبه‌ها و نتایج پیگیری‌ها و دستاوردهای استانی و گزارش‌های فصلی برای کسب رتبه برتر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، ملاک ارزیابی قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد