قفل دلالان مواد اولیه بر چرخه تولید کارخانه ها

22

بسیاری از واحدهای تولیدی که کرونا چراغ آنها را خاموش نکرده بود اما عدم وجود مواد اولیه چرخه تولید آنها را خاموش کرده است
در این ویدئو کوتاه به بررسی مشکل تولید کنندگان و مساله تامین مواد اولیه می پردازیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد