نقش صورت معاملات فصلی در شفافیت اقتصادی

۲۳

مالیات یکی ازشیوه های تامین هزینه های مورد نیاز برای اداره کشور و تامین کننده اهداف خرد وکلان اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از سازمان امور مالیاتی، تردیدی در جایگاه و نقش اساسی مالیات در ابعاد اقتصادهای پیشرفته وجود ندارد.برای دستیابی به اهداف مذکور و رسیدن به نظام مالیاتی اثر گذار وکارآمد در هرکشوری، باید ساختارها، نهادها، قوانین و ارتباطات لازم ایجاد شود.

نقش نظام مالیاتی ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون است و نقش مودیان انجام تکالیف قانونی است.ارائه اطلاعات درست از جانب مودیان اولین بخش این چرخه است.بخشی از این اطلاعات موسوم به صورت معاملات فصلی است. صورت معاملات فصلی سندی مهم درنظام اقتصادی کشور است.اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلی زمینه ساز شفافیت اقتصادی وتامین‏کننده عدالت مالیاتی است.

اصولا نظام مالیاتی برای تحقق اهداف ومسئولیت های خود باید این اطلاعات را در اختیار داشته باشد.براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

اگر طرف معاملات این اشخاص، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات ونیز اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. اشخاص مشمول مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

آنچه که مهم است ارسال به موقع این مدارک بوده که می‏تواند از جرایم متعاقب ارسال با تاخیر جلوگیری کند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله‌ میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

صورت معاملات فصلی به مثابه سندی مبنای رسیدگی و تشخیص مالیاتی مودیان قرار می گیرد. تمام ساز وکارها و قوانین مرتبط با آن مبتنی بر مستند سازی،ثبت دقیق، صحیح و منظم اطلاعات است.به این صورت مراحل تشخیص و رسیدگی نیز مبتنی بر اصول و قواعد خدشه ناپذیر است.

وقتی مشمولان در بازه های زمانی معین و به صورت منظم اطلاعات را ثبت و ارسال می‏کنند نقاط تاریک و ابهام کمتری در اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص مالیات آنها باقی می ماند، الزام به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله، فرایند خرید وفروش را کاملا روشن وشفاف می‏کند و زمینه فرارمالیاتی را کاهش می دهد. همچنین مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند که این مسئله نیز ابزارها و معیارهای دقیقی در اختیار نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات قرار می دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور، اقداماتی برای اجرای قانون مالیات های مستقیم ودریافت وپردازش صورت معاملات فصلی انجام داده است، با صدورکد اقتصادی ودریافت الکترونیکی صورت معاملات فصلی، فرایندها وروش ها به روز شده است ومودیان به سرعت وبا سهولت می توانند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، درطول سال این اطلاعات با فرم ها وروش ها وابزارهای استاندارد ثبت، ذخیره وپردازش می‏شود. نتیجه و پیامد این مسئله شفافیت فعالیت های اقتصادی و شیوه های مالیات ستانی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد