پیشروی به مرحله بعد بحران ویروس کرونا

28

در ابتدا همه سازمان ها با پیدایش ویروس سپس با افت یا رکود اقتصادی مواجه می شوند، در این شروایط سازمان می بایست تیم برنامه ریزی خود را وارد مرحله عملیاتی کند.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، همه گیر کووید ۱۹ با سرعت فراوان در حال گسترش است، شما یک تیم بحران ایجاد کرده اید و تمام تلاش خود را می کنید تا افراد خود را ایمن نگه دارید، در صدر کار خود قرار بگیرید و در شرایط مداوم تغییر شرایط یا عدم اطمینان روبرو شوید.

با این حال و به احتمال زیاد تشکیل تیم بحران نمی تواند به اندازه کافی خوب و مکفی باشد، زیرا بت ریشه کن شدن بیماری مربوط به ویروس کرونا، موج بعدی این اختلال – همانا مواجه شدن با بزرگترین شوک اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم می باشد.

برای کسب اطعلات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد