چگونه بیداری اقتصادی را در سازمان هدایت و مدیریت کنیم؟

28

عصر کرونا تنها معطوف به بحران اقتصادی پس از آن نیست، بلکه دورانی است که به دلیل شیوع این بیماری صنایع مجبورند در محیطی متفاوت با آنچه پیش از آن کار می کردند فعالیت کنند، دوره ای که به شدت بر رفتارهای کارکنان در محیط کار اثر می گذارد، منجر به تغییر شدید الگوهای خرید در میان مشتریان می شود و در نتیجه تغییرات وسیعی در شبکه تامین کالا ایجاد می شود و بحران های مالی ایجاد شده برای شرکت ها رقم می خورد.

این بحران و دوران کنترل کامل این بیماری و کشف درمان آن ادامه خواهد داشت، زمانی که حداقل تحقق آن را ۹ تا ۱۸ ماه پیش بینی می کنند.

آنقدر پیچیدگی و امکان خطا در این دوران سهمگین است که واژه ای به نام کرونای صنعتی  در حال شکل گیری است، منظور از این واژه تاثیر گذاری عمیق فضای ناشناخته جدید بر کسب و کارها و تضعیف شدن و گاه مرگ بسیاری از بزرگان و مجموعه هایی است که خود را با این محیط ۹ تا ۱۸ ماهه وفق نداده باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد