کارشناس اشتغال و کارآفرینی: مسئولان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراموش کرده اند

10

حمید حاجی عبدالوهاب بیان کرد: از آنجایی که سرمایه بنگاه های کوچک و متوسط محدود و وابسته به عوامل دیگر بازار بوده؛ متاسفانه ضربات فراوانی از ناحیه بی توجهی ها به آنها وارد شده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از سایت «نود اقتصادی»، حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار اظهار داشت: ما در زمینه بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید، قوانین بسیاری داریم اما متاسفانه تاکنون توجه کافی از جانب برخی مسئولان به امر تولید نشده است.

وی بیان کرد: متاسفانه مسئولان ما به دنبال شناسایی و حمایت از قشر آسیب پذیر تولید نیستند. در نتیجه سیاست هایی تاکنون اتخاذ شده که نتیجه ای جز نوسانات بازار و ضربه به بنگاه های کوچک و متوسط نداشته است.

حاجی عبدالوهاب گفت: از آنجایی که سرمایه بنگاه های کوچک و متوسط محدود و وابسته به عوامل دیگر بازار بوده؛ متاسفانه ضربات فراوانی از ناحیه بی توجهی ها به آنها وارد شده است. البته دولت محترم تدابیری چون پرداخت وام در جهت حمایت از این بنگاه ها در نظر گرفته که تاثیر آن، تنها در حد مسکن است. چرا که در نبود رونق و وجود رکود، بنگاه های مذکور تولید کافی ندارند و امکان بازپرداخت اقساط برای آنها میسر نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد