آرشیو ماهانه

خرداد ۱۴۰۱

جراحی سیاستگذار

دکتر علی فرحبخش در هفته‌های اخیر و پس از اعمال سیاست‌های تعدیل قیمتی از سوی دولت، تمثیلات بسیاری درخصوص شباهت این اصلاحات با یک…
شاخص اقتصاد