آگاهی از وظایف و تکالیف صاحبان مشاغل

شاخص اقتصاد- آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی می‌نماید. یکی از این موارد، آگاهی از وظایف و تکالیف صاحبان مشاغل می باشد. در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش‌بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می گردد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم نموده و اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir ارائه و مالیات متعلق را نیز پرداخت نمایند.

بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از پایگاه اطلاعاتی مربوطه و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می نماید.

عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به  همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر در تمامی بخش‌ها و اقلام درآمدی و هزینه‌ای صورت های مالی مذکور، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات  تلقی نمی‌شود.

برای صاحبان مشاغلی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم) اقدام نموده‌اند لیکن بر اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهیلات این مقررات نمی‌باشند نیز اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.

با عنایت به قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، مودیان مذکور درصورتی که نسبت به برگ تشخیص مالیات برآوردی صادره ابلاغ شده که به موجب اظهارنامه برآوردی ایجادی تولید شده است معترض باشند، می بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت واقعی و مطابق مقررات از طرق پیش بینی شده به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نمایند. بدیهی است وفق مقررات ماده مذکور در صورتی که مودیان مالیاتی همراه با تسلیم اعتراض خود نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی با شروط قانونی یاد شده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننمایند، اعتراض آنها مسموع و قابل رسیدگی نخواهدبود.

بر مبنای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ چنانچه مودی نسبت به اوراق تشخیص/مطالبه/استرداد مالیات صادره، معترض باشد می ‌تواند ظرف مهلت قانونی، شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir  یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مودیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

لازم بذکر می باشد که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می‌باشد. لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۱، علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می‌باشند.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

http://localhost/parsinews/?p=36419

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • تازه ترین ها

پربحث ترین ها