برای بهبود محیط کسب و کار قانون هست؛ اجرا نیست!

۶۱

دست اندازهای قانونی یکی از موانع تولید در کشور است. اجرای درست قانون بهبود محیط کسب و کار باید یکی از اولویت های دستور کار مجلس و دولت در سال جاری باشد.در این ویدئو کوتاه با نگاهی به آمار و پژوهش ها به اهمیت این موضوع پرداخته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد