توافق ۲۵ ساله ایران و چین؛ قراداد واگذاری یا سند همکاری؟!

۵۷

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در این روزها همراه با حاشیه های مختلف بوده است. اما واقعیت این توافق چیست؟

در این ویدئو کوتاه به بررسی ابعاد مختلف این سند همکاری پرداخته شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد