گنجی با رنجی ۷۰ ساله

مدیرعامل شرکت دشت گلستان شرق سها در معرفی خود گفت: من بهزاد فرهمندپور فوق لیسانس حقوق خصوصی و وکیل پایه 1دادگستری هستم. گاوداری ما…
شاخص اقتصاد