مرور رده

تریبون

تحریم؛ بزرگترین چالش ما

مدیرعامل کارخانه تولید فرآورده های گوشتی تانیس گفت: بزرگترین چالش ما تحریم است؛ زیرا صنعت ما وابسته به واردات است. گوشت که ماده…
شاخص اقتصاد