سرویس خبری لغو یک طرفه قراردادِ تازه کاران

برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داد:
کارفرما مجاز به پرداخت نصف مزد و لغو یک طرفه قراردادِ تازه کاران!

در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده که کارفرما می تواند در سه سال اول به کارگیری افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را بپردازد. همچنین کارفرما مجاز به لغو یک طرفه قرارداد نیز هست.

  • پربازدیدترین ها
  • تازه ترین ها

پربحث ترین

پیشنهادی